Màng co giỏ quà

75.000

– Màng co bọc quà ép vòm dành cho giỏ quà, giỏ trái cây
– Màng co bọc quà ép ngang dành cho khay gỗ
– Hàng sẵn kho nhiều kích thước
– Máy khò nhiệt cầm tay
Gọi điện thoại
0931175359
Chat Zalo